Successen

De wereld van het kind is de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Presteren, toetsen, voldoen/niet voldoen, testen enz. Tijdens de “One World” kindertraining leren wij kinderen onder andere naar hun successen te kijken. Tevens laten wij kinderen in de diverse activiteiten ervaren waar zij succesvol in zijn. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt op deze manier gestimuleerd en vergroot. Onderstaand een aantal successen die kinderen hebben geschreven, in één geval met behulp van Mamma. Wij vragen aan de ouders op de zondag van de kindertraining of ze met het kind kijken naar zijn successen en met het schrijven van de successen willen doorgaan. Als kinderen leren en ervaren dat ze successen hebben en dat ze succesvol zijn groeit het zelfvertrouwen.